Fundusze Unijne

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa: I Przedsiębiorczość i Innowacje, Działanie 1.1
Nazwa beneficjenta: NM Dent Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Agnieszka Sochaczewska-Dolecka
Tytuł projektu: Innowacyjne technologie w stomatologii szansą na wzrost konkurencji.
Dzięki zakupowi innowacyjnego sprzętu unitu, kamery wewnątrzustnej oraz cyfrowego RTG wraz ze skanerem do odczytu zdjęć firma może oferować swoim klientom kompleksowe leczenie na najwyższym poziomie."

 
AGENCJE INFORMUJĄCE O REGIONALNYM PROGRAMIE ROZWOJU LUBELSZCZYZNY:
ODDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH
Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
20-151 Lublin, ul. Stefczyka 3b
www.rpo.lubelskie.pl
tel. 81 44 16 738, fax 81 44 16 740
LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a
www.lawp.lubelskie.pl
Punkt informacyjny LAWP (81) 46 23 831, (81) 46 23 812