Badania Kierowców

Badania kierowców i kandydatów na kierowców do prawa jazdy dla wszystkich kategorii.

Medycyna Sportowa

Badania dzieci i młodzieży do ukończenia 21 roku życia oraz zawodników pomiędzy 21 a 23 rokiem życia.

Lekarz Sądowy

Lekarz sądowy wystawia zaświadczenia potwierdzające zdolność lub niezdolność do stawienia się na wezwanie do sądu.